KULIČKA

outdoorové akce pro děti a mládež

Borkovany 142, 69175
Borkovany
Tel. : 736 789 093
Mail : oskulicka@seznam.cz
www.oskulicka.cz

IČO : 64331652
bank. spojení : 2601134281/2010