Hrajeme fér

Hrajeme fér (nelžeme)U pobytových akcí je účast pedagoga na programu vhodná ze dvou důvodů. Prvním je možnost poznávání skupiny dětí v přirozené podobě a mnohdy je možné vysledovat rozdíly mezi chováním dětí ve škole a na škole v přírodě. Druhým důvodem je zákonná odpovědnost pedagoga za škole svěřené dítě v průběhu školy a školních akcí. Proto na rozdíl od konkurence nelžeme, že přebíráme odpovědnost za děti v průběhu programu. Nepřebíráme. Ze zákona nemůžeme, pokud nejsme zaměstnanci školy, které jsou děti pod dobu školního vyučování a školních akcí svěřeny rodiči. Naše programy jsou vytvářeny se zvláštním zřetele m na bezpečnost účastníků, veškeré používané pomůcky či materiály splňují příslušné legislativní normy, instruktoři jsou proškoleni v dodržování bezpečnosti, účastníci jsou na počátku programu či kurzu poučeni o bezpečnosti, ale odpovědnost převzít neumíme.

Jsme kreativní 

 Instantní nechme polévky (tvoříme)U našich programů máme vytvořen tematický rámec, který ale vždy přizpůsobujeme požadavkům pedagogů před akcí, aktuální dispozici účastníků, rázu počasí, přáním pedagogů v průběhu pobytu a v neposlední řadě i profesnímu zaměření instruktorů. Rádi pro Vás připravíme program na Vámi zvolené téma. Můžete si vybrat o jakou formu programu máte zájem. Je možné zvolit si variantu odpolední a večerní nebo celodenní, program se zaměřením přírodovědným, sportovním, tvořivým, akčním, turisticko-poznávacím. Jako doplněk programu jsme schopni zajistit kouzelníky, námořníky, profi DJ´s, artisty. V zimě různá snow show. Nejraději ale pracujeme metodami zážitkové pedagogiky, která nám umožňuje efektivně pracovat s dětským kolektivem, sociálním vazbami uvnitř něj, hledáním sebeuplatnění mladého jedince. Naší snahou je spojovat tyto aktivity se zásadami zdravého životního stylu, jejichž vštěpování mladým lidem spolu s ukázkou půvabu aktivního trávení volného času v přírodním prostředí pokládáme za stěžejní součást našich pogramů.

 

Bezpečnost účastníků

bezpečnost     Základní zásada, na jejímž dodržování instruktory trváme. V průběhu akce vznikají vazby důvěry v interakci učitel – žák, žák – žák, instruktor – žák. Aby pocit bezpečí v očích účastníků byl odůvodněný, klademe důraz na používání špičkových akreditovaných materiálů, instruktoři jsou proškolováni v bezpečnosti práce s dětmi a dodržování zásad prevence úrazů : poučení o bezpečnosti před aktivitou, prohlédnutí lokace, přizpůsobení aktuálním povětrnostním podmínkám, střídání fyzicky, intelektuálně a výtvarně zaměřených aktivit.