Jak to vypadá s jarem?

V posledních dnech se nás ptají zástupci škol, jak to vypadá s pořádáním akcí na jaře. Budou školy v přírodě? Bude možné se hlásit na školní výlety? A co sportovní kurzy?

Situace ohledně pořádání akcí je nepřehledná, podle aktuálního PSA bude možné vyjet se třídou v případě, že dosáhneme na 1. stupeň, tedy v době z dnešního hlediska nedohledné.

Jsme optimisté, věříme, že v květnu a červnu už tyto akce povolené budou. Po zkušenostech z minulého roku jsme se v Kuličce rozhodli přijít školám vstříc s Koronavirovou pojistkou.

Koronavirová pojistka :

1. termín : v případě, že nebude možné akci díky  vládním opatřením uspořádat, je možné buď najít náhradní termín na podzim nebo akci bez náhrady zrušit. Rozhodnutí je ne škole.

2. stornopoplatky, vrácení záloh : stejně jako v minulém roce, i letos budeme vracet zálohy v případě zrušení akce v plné výši bez průtahů. 

3. hygiena : u všech akcí dbáme na dodržování hygienických pravidel se současným zajištěním minimalizace kontaktů s lidmi "zvenku", což zohledňujeme při organizaci pobytových akcí i jednodenních výletů.

4. domluva : veškerá pravidla dojednáváme s dostatečným předstihem tak, aby na samotné akci již vše probíhalo hladce a zcela podle představ doprovázejících pedagogů.

Věřme, že nám aktuální epidemická situace dovolí uspořádat jarní pobytové akce v modu co nejvíce se blížícím minulým letům. Po mnoha měsících strávených doma s notebookem budou děti podobné akce potřebovat :-)

Zbývá už jen vybrat to pravé zde.