Informace pro školy v souvislosti s pandemíí koronaviru Covid - 19

Vážené vedení školy, vážení pedagogové,

 

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným v ČR dne 12. 3. 2020 platí ode dne 13. 3. po dobu 30 dní zákaz konání ozdravných pobytů, škol v přírodě, lyžařských kurzů, školních výletů a podobných akcí. Zároveň platí zákaz vycestování občanů ČR z tuzemska.

Jak se bude situace dále vyvíjet po ukončení nouzového stavu dne 10. 4. 2020, zda bude zrušen či prodloužen, není možné v současnosti předpovídat.

Veškeré akce jsou již zajištěny, na základě smluv s dodavateli máme uhrazené zálohy či plnou částku za ubytování, dopravu, vstupné apod. Z toho důvodu není možné školní akce rušit, intenzivně jednáme s ubytovateli o možnostech případného přesunu na podzim u těch akcí, které nebude možné díky nouzovému stavu či jiných opatřeních proti šíření koronaviru Covid – 19 uspořádat.

V tomto okamžiku se nabízejí tyto varianty:

1.      Zrušení akce objednatelem – dle smluvních podmínek v tom případě má právo Kulička na náhradu vzniklých nákladů maximálně do výše aktuálního stornopoplatku

2.      Konání akce v dohodnutém termínu – v případě, že bude v tomto termínu platit zákaz konání, navrací Kulička veškeré zálohové platby bez nároku na náhradu nákladů

3.      Změnu termínu na podzim 2020

Postupně se budeme se všemi školami spojovat s maximální snahou o vyhovění individuálním potřebám pedagogů.  

V případě, že se rozhodnete o náhradní podzimní termín, kontaktujte nás co nejdříve, ubytovací kapacity se budou rychle plnit.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v klidnějších časech.